Career

Seeking talents to open a smart world together!
  • Role:

   Trưởng phòng kinh doanh

  • Department:

   Kinh doanh

  • Term:

   Toàn thời gian

  • Location:

   Việt Nam

  • Job details

  Job responsibilities:
  1. Phát triển khách hàng mới (liên hệ và thiết lập mối quan hệ hợp tác với những khách hàng tiềm năng thông qua điện thoại, email, thăm văn phòng/dự án, giới thiệu sản phẩm mới, v.v. và duy trì mối quan hệ với những khách hàng truyền thống);
  2. Hoàn thành mục tiêu kinh doanh hàng tháng / hàng quý và KPI, và liên tục nâng cao hiệu suất kinh doanh.
  3. Thu thập thông tin liên quan đến ngành nghề/lĩnh vực cũng như thông tin của đối thủ cạnh tranh và cập nhật cho quản lý kịp thời.
  4. Báo cáo tiến độ kinh doanh và hoàn thành nhiệm vụ kinh doanh cho người quản lý mỗi tuần.
  Job requirements:
  1. Bằng cử nhân trở lên, chuyên ngành Điện, Điện tử, CNTT và viễn thông, Marketing, v.v.
  2. Có kinh nghiệm kinh doanh trong lĩnh vực Điện nhẹ, Sản phẩm bảo mật, Access control và sản phẩm Intercom là lợi thế.
  3. Có mối quan hệ với ngành Bất động sản, và ưu tiên nếu có quan hệ với các công ty phát triển dự án Bất động sản và công ty quản lý tài sản sẽ là lợi thế lớn và trong mối quan hệ giữa nhà phát triển bất động sản và người quản lý bất động sản và Bằng cao đẳng có thể được chấp nhận
  4. Thông thạo nghe, nói, đọc và viết bằng tiếng Anh hoặc tiếng Trung Quốc.
  5. Thành thạo phần mềm Microsoft Office.
  Apply for the job
  • Role:

   Pre-Sales Engineer

  • Department:

   Technical Support

  • Term:

   Full-time

  • Location:

   Xiamen, China

  • Job details

  Job responsibilities:
  1. Responsible for writing technical solutions for oversea markets and training materials;
  2. Responsible for technical exchange, publicity, application system demonstration and training for overseas customers;
  3. Cooperate with sales, product and R&D departments to promote key projects and solve technical problems;
  4. Collect relevant information on the development of technology and products in the industry.
  Job requirements:
  1. Strong customer understanding and requirement analysis ability;
  2. Strong solution writing ability, good publicity ability, and proficiency in Chinese and English;
  3. Active, meticulous and rigorous work manners, quick thinking, resourcefulness, good customer communication skills and team spirit;
  4. More than 3 years’ working experience, bachelor degree or above in computer, communication technology, electronic engineering or related majors.
  Apply for the job
  • Role:

   Technical Manager

  • Department:

   Technical Support

  • Term:

   Full-time

  • Location:

   Xiamen, China

  • Job details

  Job responsibilities:
  1. Responsible for the planning, guidance, supervision, assessment and incentives of technical support team members;
  2. Provide support for pre-sale and in-sale stages;
  3. Assist sales in marketing activities;
  4. Organize technical exchange and training for customers.
  Job requirements:
  1. Bachelor degree or above, majoring in computer, communication technology or electronics;
  2. English CET-4 or above, good reading and writing skills, fluent spoken English;
  3. More than 3 years’ overseas technical work experience, good language and writing skills;
  4. Integrity, strong responsibility, analytical and problem-solving skills, and good leadership.
  Apply for the job